4551, Nyíregyháza-Oros Nyíregyházi út 19. (Trans-Vidia Kft.)

Ingyenes szállítás  100 000 Ft felett!


Adatkezelési / adatvédelmi nyilatkozat


A, Bevezetés

Weblapunkra látogató vásárlóink magánszférája és személyiségi jogaik védelme rendkívül fontos számunkra. Amikor egy felhasználó meglátogatja weboldalunkat (www.redfoxvadszbolt.hu), személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. Jelen adatkezelési / adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk kifejezni elkötelezettségünket aziránt, hogy látogatóink adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük, és fontosnak tartjuk bemutatni azt a folyamatot, ahogy vásárlóink adatait kezeljük. Mindenben betartjuk az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) előírásait.


B, Fogalmak

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és azonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az internet-szolgáltató oszt ki a számítógép részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan meglátogatták az ajánlatunkat, de ilyenek az egyes felhasználók által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez.


C, Adatkezelés

Az Info tv. rendelkezéseiből eredően az adatkezelő a Trans-Vidia Kft. (4551 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 19., cégjegyzékszám: 15-09-061828, adószám: 11243052-2-15).
Továbbá, a www.arukereso.hu (Allegro Group HU Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285, képviseli: Kollát Klára ügyvezető) Megbízható bolt programjának működése érdekében a Trans-Vidia Kft. online vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Allegro Group HU Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.


D, Hogyan használjuk a személyes adatokat?

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Info tv. előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk látogatóink személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a www.transvidia.hu honlapon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint látogatóink beleegyezésével használjuk föl. Sok esetben az adatok használata csak pszeudonimizált vagy anonimizált formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, hogy számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig kötelesek vagyunk megőrizni.

D/1, a www.redfoxvadaszbolt.hu meglátogatása

D/1/a, Naplófájlok

Amikor látgatóink felketesik a www.transvidia.hu honlapját, rendszerint a következő adatokat tároljuk technikai okokból az ún. naplófájlokban:
- a csatlakozott számítógép IP-címe,
- az a weboldal, ahonnan hozzánk látogat (hivatkozási hely),
- a látogató által felkeresett weboldalaink látogatásának ideje és időtartama,
- böngészőjének típusa és beállításai,
- operációs rendszer.

D/1/b, Álnevesített (pszeudonimizált) használói profilok

A jogi rendelkezések keretein belül reklám és marketing-kutatás céljára, továbbá azért, hogy szolgáltatásainkat egyre jobban vásárlóink igényeihez és elvárásaihoz igazítsuk, anonim módon statisztikát készítünk a felhasználói profilok alapján és kiértékeljük ezeket.
Az Info tv. 14. §-a alapján a felhasználónak bármikor joga van az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni.

D/1/c, Sütik használata

Weboldalunkon ún. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk, amikor meglátogatják a weblapunkat. Ebbe tartoznak például a bevásárlókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely a felhasználó által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a felhasználó számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem a felhasználó merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon.
Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének a beállításain keresztül. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy webböngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, figyelembe venni, hogy a transvidia.hu funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha a sütik használata letiltásre kerül.
A cookie használata elengedhetetlenül szükséges a webshop működéséhez, ezért a vásárlási funkciót a Felhasználó csak úgy tudja használni, ha böngészőjében engedélyezi a sütik fogadását.

A rendszer a következő cookie-kat használja:
- symfony - Session Cookie - Ezzel a cookie-val tudjuk a Felhasználót összekapcsolni a szerveren található Kosár információkkal. Ennek megléte elengedhetetlen a vásárlás lebonyolításához. Törlésével egy új symfony cookie-t fog kapni az ügyfél és a már megkezdett vásárlási folyamat megszakad!
- lmdWebshopProductListCookie - Egy termék lista, amely segítségével az utoljára megtekintett termékek jelennek meg az ügyfelek számára. Lejárati idő 7 nap.
- __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz - A Google Analytics 3rd party alkalmazás saját cookie-jai, ide értve az Analytics/Adwords remarketing cookie-kat is. Ennek használatát és kezelését a Google maga befolyásolja. A Google Analytics alkalmazás segítségével tudjuk mérni az oldal látogatottsági adatait és vizsgálni a felhasználók oldallátogatási szokásait! A remarketing cookiek segítségével jelenhetnek meg a hirdetéseink célzottan azok felé, akik már meglátogatták az oldalt.
- cb-enabled – Ennek a cookienak a használatával tudjuk regisztrálni, hogy a Felhasználó elfogadta vagy elutasította a cookie-k használatát, és hozzájárul vagy elutasítja azt, hogy a Honlap használata során Felhasználó gépén cookie-k kerüljenek elhelyezésre
- lmdPopUpOverlayCookie – a felugró ablakokban közölt információk megjelenítéséért felelős, enélkül nem jelennének meg a felugró ablakok.
- A Facebook alkalmazás saját cookie-jai, mely az oldalon elhelyezett facebook gombok megnyomásával aktiválódnak

D/1/d, Google Analytics

A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ún. „sütiket“, a felhasználó számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik látogatóink weboldal-látogatásainak elemzését. A süti által a a felhasználó weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti az IP-címet, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje a felhasználó weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja.
A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/

D/1/e, Google Remarketing

A Google Remarketinget, a Google hirdetési szolgáltatását is használhatjuk, melynek segítségével célirányos hirdetéseket jeleníthetünk meg a weboldal korábbi látogatói számára. Ez a funkció az eszközök közötti remarketinget alkalmaz a Google AdWords alkalmazásával. Ha a felhasználó beleegyezését adta, hogy a Google a webes és böngészési előzményeit Google fiókjához társítsa, akkor a Google a felhasználó Google fiókjából és a Google Analyticsből származó információkat együttesen használja fel a hirdetések testreszabására és az eszközök közötti remarketing célcsoportja adatainak meghatározására. Google felhasználóként a „Saját fiókban” adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését.

D/1/f, Google AdWords remarketing

Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldhetünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldhetjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tárolhatjuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolhatják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jeleníthetnek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

D/2, Rendelés

Amikor egy vásárlónk rendel tőlünk, az általa megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi törvények keretein belül. A kért információk, amelyek az igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. A szerződések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektől függően szükségünk van olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve a választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül az adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon. Gépelési hibák elkerülésére és annak biztosítására, hogy a rendelt árucikket meg is kapja, a beírt címet teljesség és pontosság tekintetében ellenőrizzük.

D/3, Egyéb értesítések átvitele

Olyan tájékoztatási célú értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a redfoxvadaszbolt.hu működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket a felhasználó által megadott célhelyre küldjük.

D/4, Vegyes

Tároljuk és felhasználjuk a vásárlóink adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve, ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai információkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a weblapunkon történő helytelen használat vagy más törvénytelen cselekedet megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére. Végül tároljuk és felhasználjuk adatait olyan mértékben, amennyire erre minket a jogszabályok köteleznek, így a többi között hivatalos szerv vagy bírósági végzés alapján, jogaink biztosítására és igényeink követelésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A fogyasztó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.


E, Kinek továbbíthatjuk a felhasználóink személyes adatait?

E/1, Átvitel szolgáltatókhoz

A redfoxvadaszbolt.hu működésével és a szerződések végrehajtásával összefüggésben különféle szolgáltatók dolgoznak nekünk, ilyen munka pl. termékek kifizetése és kiszállítása. Ezen szolgáltatóknak átadjuk azokat az adatokat (pl. név, cím), amelyek szükségesek feladatuk teljesítéséhez.
Ezen vállalatok egy része külső adatfeldolgozási eljárással dolgozik számunkra, ennélfogva a megadott adatokat csak az általunk előírt instrukciókkal összhangban használhatják. Jogi kötelezettségünk van arra nézve, hogy az általunk megbízott vállalatok megfelelő adatvédelmi politikát alkalmazzanak. A külső adatfeldolgozástól eltérően független használatra harmadik félnek szerződések végrehajtásával kapcsolatban adatot csak a következő esetekben adunk át:
Áruk szállítására a logisztikai cégnek és a rendelést kezelő postai operátoroknak (Magyar Posta Zrt.).

E/2, Átvitel egyéb harmadik fél részére

Végül adatait átküldhetjük harmadik félnek vagy hivatalos hatóságnak a fennálló adatvédelmi törvények keretén belül, ha erre minket hivatalos végzés vagy bírósági határozat kötelez, illetve, ha erre engedélyünk van, továbbá jogaink biztosítására és követeléseink kikényszerítésére.


F, Adatbiztonság

A felhasználók személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért a nálunk tárolt adatokat technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak.


G, A felhasználók adatokkal kapcsolatos jogai

Minden felhasználónak törvény biztosította joga van a nálunk kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kéréséhez, valamint azok módosításához, törléséhez és zároltatásához. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.


H, Beleegyezés, visszavonás és tiltakozás joga

Amikor a felhasználók adatait olyan célra használjuk, amely a jogi rendelkezések folytán megköveteli a beleegyezésüket, mindig kérjük a kifejezett engedélyüket és naplózzuk az engedélyt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. Az egyszer megadott engedélyt bármikor ingyenesen vissza lehet vonni, és/vagy tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Szíves megértést kérünk, hogy a tiltakozásnak/visszavonásnak a végrehajtása esetleg némi időt vesz igénybe, és hogy az implementálás idején még esetleg továbbra is kaphatók tőlünk értesítők. Beleegyezésének vagy tiltásának kifejezésére, elegendő számunkra egy arról szóló egyszerű értesítés is.
Postai úton: 4551 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 19.
Email-ben: [email protected]


I, Barát-meghívás gomb (közösségi segédprogramok, pluginek)

Weblapunkon ún. közösségi segédprogramokat, plugineket kínálunk különböző közösségi hálózatokhoz (pl. a Facebook “Like” gombja).
Magánszférájának védelme érdekében a közösségi pluginek integrációjához, beépítéséhez olyan technikai megoldást alkalmazunk, amely megakadályozza adatok (pl. IP-cím) hálózati átvitelét a Facebookhoz hasonló közösségi hálózatokhoz abban a pillanatban, ahogy a weboldalunk megnyílik. Csak a közösségi pluginekre való első ráklikkeléskor lesznek ezek a segédprogramok aktiválva.

Ha a felhasználó tagja egy közösségi hálónak és a megfelelő pluginre kattint, a közösségi hálózat szolgáltatója a felhasználó weboldalunkon tett látogatásáról szóló információt esetleg hozzáköti a felhasználó az adott hálózaton lévő profiladataihoz. Ha erről, illetve más funkcionalitásról többet szeretne tudni, szíveskedjen kapcsolatba lépni a közösségi hálózat operátoraival.


J, Linkek más vállalatok weboldalaira

A redfoxvadaszbolt.hu tartalmazhat más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül a felhasználó által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget! Javasoljuk, hogy tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól!


K, Hírlevél

Hírlevelet bármikor kaphat a Trans-Vidia Kft. (Red Fox vadádzbolt) marketingtartalmú célzott üzeneteivel. Hírlevelet kizárólag a felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján küldünk a felhasználó által megadott e-mail címre, mely hozzájárulást vagy a Trans-Vidia Kft. (Red Fox vadádzbolt) Hírlevélre történő feliratkozásakor, vagy a Trans-Vidia Kft. (Red Fox vadádzbolt) nyereményjátékainak, vagy promócióinak valamelyikében való részvételre jogosító kupon kitöltésével vagy internetes nyereményjátékra történő regisztráláskor tett meg, az ott leírt feltételek határozott elfogadásával. Az előzetes hozzájárulás szerint a felhasználó marketingtartalmú célzott üzenetek fogadását kifejezetten vállalja.

Amennyiben a jövőben nem szeretné megkapni hírlevelünket, kérjük, hogy a hírlevelünk legalján található Leiratkozás gombra kattintva törölje regisztrációját. A regisztráció törlése teljesen ingyenes. A leiratkozást az alábbi postai címen is kezdeményezheti: 4551 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 19. Kérjük figyelembe venni, hogy a leiratkozási szándékot annak jelzését követő 3 munkanapon belül tudjuk teljesíteni.
 

© 2021.05.05., Trans-Vidia Kft.

Cégnév: Trans-Vidia Kft. (Red Fox vadászbolt)
Székhely: 4551 Nyíregyháza-Oros, Nyíregyházi út 19.
Adószám: 11243052-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-061828
Nyilvántartásba v. h.: Nyíregyházi Törvényszék Bírósága
Bankszámlaszám: 10300002-27001152-00003285
Email cím: [email protected]
Telefon és fax szám: +36-42-450-407, +36-42-450-884

Az Eladó tárhely-szolgáltatójára vonatkozó információk:

Tárhely-szolgáltató neve: Dima.hu
Tárhely-szolgáltató címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Tárhely-szolgáltató telefonszáma: +36 52/322-121
Tárhely-szolgáltató e-mail címe: [email protected]